Stránka je presťahovaná na http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~bohm/