Kontakt

Adresa

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mlynská dolina

842 48  Bratislava 4

 

www.fmph.uniba.sk  

Centrum excelencie fyziky komplexných systémov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Kontaktná osoba pre projekt

 

PaedDr. Martina Sandanusová

 

Telefón: 02/ 602 95 242

E-mail: sandanusova@fmph.uniba.sk

Zodpovedný riešiteľ

 

Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

 

Telefón: 02/ 602 95 466

E-mail: kus@fmph.uniba.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES