Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja

Aktuálne výzvy

Nová výzva Slovensko – Bulharsko 2010

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/bulharsko/slovensko-bulharsko-2010?preview_type=from_menu

Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Bulharskej republiky na roky 2011 – 2012

Dátum otvorenia: 17. 5. 2010
Dátum a čas uzavretia: 16. 7. 2010, 12:00.

Nová výzva Slovensko – Rumunsko 2010

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rumunsko/slovensko-rumunsko-2010?preview_type=from_menu

Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rumunskej republiky na roky 2011 – 2012

Dátum otvorenia: 3. 5. 2010
Dátum a čas uzavretia: 2. 7. 2010.

Nová výzva Slovensko – Slovinsko 2010

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovinsko/slovensko-slovinsko-2010

Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky na roky 2011 – 2012

Dátum otvorenia: 16. 4. 2010
Dátum a čas uzavretia: 16. 6. 2010.

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2010 - 2011

http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-cina2009/main.php

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Dátum otvorenia výzvy je 2. september 2009, dátum ukončenia výzvy 2. november 2009.

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2010 - 2011

http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-srbsko2009/main.php

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum otvorenia výzvy je 14. august 2009, dátum ukončenia výzvy 14. október 2009.

Nové výzvy 7RP v oblasti NMP

http://www.apvv.sk/novinka.php?id=030809

Dňa 30. júla 2009 boli v Úradnom Vestníku EÚ Official Journal C177, zväzok 52, zverejnené nové "Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2009 a 2010 siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností" (text v slovenskom jazyku, [pdf 735 KB]).

Pre oblasť "Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie" (NMP) programu Spolupráca bolo vyhlásených nasledovných 10 výziev. A ďalej tri spoločné výzvy v rámci "European Economic Recovery Plan": Factories of the Future (FoF), Energy-efficient Buildings (EeB) a Green Cars (GC)

Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2009 (RNP-2009)

http://www.apvv.sk/vyzvy/rnp2009/main.php

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2009 verejnú výzvu (RNP-2009) na predkladanie žiadostí na účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes.

Dátum vyhlásenia výzvy je 04. 08. 2009, dátum ukončenia výzvy je 5. 10. 2009.

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2010-2011

http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-ukrajina2009/main.php

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.
Dátum otvorenia výzvy je 3. august 2009, dátum ukončenia výzvy 2. október 2009.