Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Operačný program vzdelávanie

Bežiace projekty:

  1. Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku webstránka projektu