Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Operačný program výskum a vývoj

Bežiace projekty:

  1. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.: Centrum excelencie fyziky komplexných systémov(webstránka projektu)
  2. RNDr. Kamil Karlovský, PhD.: Viacúčelové experimentálne plazmové zariadenie(webstránka projektu)
  3. doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.: Multidimensional Urban Visions (MUVis)(webstránka projektu)
  4. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.: Fotovoltické články tretej generácie(webstránka projektu)
  5. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.: Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov(webstránka projektu)
  6. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.: Dobudovanie Centra excelencie fyziky komplexných systémov(webstránka projektu)
  7. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.: Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie(webstránka projektu)
  8. prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., Doc. RNDr. Anna Zahoranová, CSc.: Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej vrtacej technológie pre ultrahlboké geotermálne vrty(webstránka projektu)
  9. prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.: Modernizácia vedecko — realizačného pracoviska(webstránka projektu)
  10. Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií(webstránka projektu)