pripravuje sa

Galéria fotografií

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave