Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Business and Innovation Centre

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991 z iniciatívy Európskej Komisie - DG Regional Policy. BIC Bratislava, s.r.o. sa stal plným členom EBN ako prvý z krajín strednej a východnej Európy v roku 1992. BIC Bratislava, s.r.o. je hosťovskou organizáciou Centra prenosu inovácií - Innovation Relay Centre - IRC Slovakia. Je expertnou a kontaktnou organizáciou pre 6. rámcový program a zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Misiou BIC Bratislava, s.r.o. je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v 6. rámcovom programe, projektový manažment a investičné poradenstvo.

Link na BIC je www.bic.sk.