Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Ministerstvo Školstva SR

Výzva na podávanie nových projektov AV

Ministerstvo školstva SR zverejňuje výzvu na podávanie nových projektov AV so začiatkom riešenia od roku 2008. Táto výzva bude zverejnená aj na internetovej stránke odboru vedy a techniky na vysokých školách

Podávať žiadostí o dotáciu na nový projekt AV je možné do 31. októbra 2007 vrátane (podľa poštovej pečiatky).

Na internetovej stránke www.minedu.sk je taktiež zverejnený komplexný formulár pre projekty aplikovaného výskumu.