Centrum Projektovej Podpory

CPP ESF

Ministerstvo Školstva SR

Výzva na podávanie nových projektov MVTS

MTVS formulár 2008

Ministerstvo školstva SR zverejňuje výzvu na podávanie nových projektov MVTS so začiatkom riešenia od roku 2008. Detaily o výzve si môžete prečítať na stránke odboru vedy a techniky na vysokých školách